Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:13 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:09
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.37 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3.1