Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:23 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa vừa

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.15 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.15 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.44 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.67 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.21 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.19 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
3.49 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.14 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.07 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
3.38 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
3.84 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.71 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.9 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.9 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.84 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.94 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.96 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.59 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.38 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.86 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.86 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.94 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.65 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.7 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.03 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
4.72 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.25 km/giờ

19:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.73 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.07 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.26 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.41 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.49 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
3.54 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
4.5 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.84 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.67 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.84 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.01 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.03 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.13 km/giờ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.14