Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:09 | 04/12/2023
Thấp/Cao
24.6/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.1/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.7/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.2/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.9/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.6/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Thấp/Cao

24°/30.2°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.57 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

7.67