Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:29 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 25.4°
Sáng/Tối
23/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 26.1°
Sáng/Tối
23.1/ 26.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 25.8°
Sáng/Tối
23.9/ 26.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.6/ 25.4°
Sáng/Tối
23.1/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 24.8°
Sáng/Tối
25.4/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 24.2°
Sáng/Tối
25.8/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 30.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.3/ 24.9°
Sáng/Tối
23.3/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.1°
Sáng/Tối
24.5/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:59
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 31.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:59
Thấp/Cao

23°/32.8°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.74 km/giờ

Điểm ngưng

21.3 °C

Chỉ số UV

8.96