Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:16 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:59
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.03 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.44