Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:01 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.9°
Sáng/Tối
24.6/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.4°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 27°
Sáng/Tối
25.9/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.9/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 25.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Thấp/Cao

24.7°/31.9°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.35 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0