Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:59 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 28.8°
Sáng/Tối
26.1/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Nhiều mây

19:00

30°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.88 km/giờ

22:00

29.4°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.67 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 28.1°
Sáng/Tối
26.9/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ

01:00

27.8°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.98 km/giờ

04:00

27°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.06 km/giờ

07:00

28.5°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.61 km/giờ

10:00

31.4°C / 37.3°C
Mây cụm Mây cụm
68%
3.13 km/giờ

13:00

32°C / 38.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
3.88 km/giờ

16:00

30.8°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.26 km/giờ

19:00

28.8°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.84 km/giờ

22:00

28.4°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.79 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.4°
Sáng/Tối
26.8/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ

01:00

27.4°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.67 km/giờ

04:00

26.7°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.83 km/giờ

07:00

28.9°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.74 km/giờ

10:00

31.7°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.68 km/giờ

13:00

32.4°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.55 km/giờ

16:00

30.1°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
4.07 km/giờ

19:00

28.3°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.67 km/giờ

22:00

28.6°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.36 km/giờ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.8°
Sáng/Tối
26.5/ 33.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ

01:00

27.6°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.43 km/giờ

04:00

27.2°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.72 km/giờ

07:00

27.4°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.85 km/giờ

10:00

32.9°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.63 km/giờ

13:00

33.7°C / 39.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
4.02 km/giờ

16:00

33.6°C / 39.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
3.12 km/giờ

19:00

29.8°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.68 km/giờ

22:00

29.1°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.05 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Thấp/Cao

27°/32.3°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.56 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0.59