Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:13 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

10.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:54
Mây thưa
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây rải rác 22°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:52
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0