Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:04 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 24.9°
Sáng/Tối
25.4/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.9°
Sáng/Tối
24.6/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.6°
Sáng/Tối
24.5/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa nhẹ 25.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Thấp/Cao

24.6°/29.3°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.74 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0