Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:33 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 25.9°
Sáng/Tối
22.4/ 26.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

11.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25.5°
Sáng/Tối
23/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 26.1°
Sáng/Tối
23.5/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

10.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 25°
Sáng/Tối
25.8/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 24.5°
Sáng/Tối
25.4/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 27°
Sáng/Tối
24.8/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:59
Mây cụm
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 22.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:59
Thấp/Cao

22.5°/31.7°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.93 km/giờ

Điểm ngưng

20.1 °C

Chỉ số UV

0