Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:06 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0