Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:44 | 29/02/2024
Thấp/Cao
22.8/ 22.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.4/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.2/ 23.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.1/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.7/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.8/ 23.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.1/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 27.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Thấp/Cao

22.9°/27.4°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.38 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

8.03