Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:12 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 28.7°
Sáng/Tối
26.4/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ

19:00

30.7°C / 36.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.2 km/giờ

22:00

29.3°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.2 km/giờ
Ngày/Đêm
33.2/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ

01:00

27.9°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.13 km/giờ

04:00

27.9°C / 30.1°C
Mây cụm Mây cụm
87%
1.92 km/giờ

07:00

28.2°C / 33.6°C
Mây cụm Mây cụm
80%
1.82 km/giờ

10:00

32.1°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
3.01 km/giờ

13:00

34°C / 38.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
4.76 km/giờ

16:00

31.5°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
4.55 km/giờ

19:00

28.6°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.27 km/giờ

22:00

27.8°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.91 km/giờ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.3°
Sáng/Tối
26.5/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Mưa nhẹ

01:00

27°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.27 km/giờ

04:00

26.2°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.02 km/giờ

07:00

28.4°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.6 km/giờ

10:00

33.5°C / 38.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
2.19 km/giờ

13:00

33.1°C / 39.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
4.24 km/giờ

16:00

32.9°C / 39.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
4.67 km/giờ

19:00

29.9°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.7 km/giờ

22:00

29.8°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.16 km/giờ
Ngày/Đêm
34.8/ 30.3°
Sáng/Tối
27.1/ 34.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:06
Nhiều mây

01:00

28.1°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.15 km/giờ

04:00

27.2°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.91 km/giờ

07:00

30°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.69 km/giờ

10:00

34.1°C / 40.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
3.07 km/giờ

13:00

36.8°C / 43.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
2.35 km/giờ

16:00

34.4°C / 41.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
5.83 km/giờ

19:00

30.1°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
4.9 km/giờ

22:00

30.4°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.63 km/giờ
Ngày/Đêm
35.3/ 31°
Sáng/Tối
29.4/ 35.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:06
Nhiều mây

01:00

29.1°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.64 km/giờ

04:00

29.7°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.36 km/giờ

07:00

31.7°C / 36.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
4.15 km/giờ

10:00

35.7°C / 41.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
4.64 km/giờ

13:00

37.7°C / 44.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
5.12 km/giờ

16:00

35.2°C / 43°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
6.03 km/giờ

19:00

31.7°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
3.55 km/giờ

22:00

30.9°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.1 km/giờ
Ngày/Đêm
34.8/ 29.6°
Sáng/Tối
28.9/ 33.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa nhẹ

01:00

29.8°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.31 km/giờ

04:00

28.9°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.29 km/giờ

07:00

30.8°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.82 km/giờ

10:00

34.2°C / 41.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
2.91 km/giờ

13:00

36.4°C / 43.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
2.19 km/giờ

16:00

33.2°C / 40.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
4.29 km/giờ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 31.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Thấp/Cao

27°/34.3°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.89 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

1.86