Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:17 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:15
Mưa nhẹ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
6.93 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.91 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.41 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:16
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.05 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.15 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.28 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
71%
7.18 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
74%
7.4 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
6.32 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
83%
5.57 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
5.2 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:16
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.51 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.44 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.39 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.42 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
6.27 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.74 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.9 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.56 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:16
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.71 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.47 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.59 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
6.8 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
7.16 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
7.46 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
7.39 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
7.71 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:17
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
7.88 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
8.01 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
8.03 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
8.02 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
7.94 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
7.38 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
6.78 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.94 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:17
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.43 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.84 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.77 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.63 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.62 km/giờ
Huyện Tuy Phước
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:15
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.97 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

4.58