Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:38 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 27.9°
Sáng/Tối
26.9/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:13
Mưa vừa

07:00

27°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.39 km/giờ

10:00

30.3°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.04 km/giờ

13:00

32.1°C / 38.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
3.09 km/giờ

16:00

30.7°C / 36.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.61 km/giờ

19:00

27.4°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.89 km/giờ

22:00

27.2°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.89 km/giờ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:13
Mưa vừa

01:00

27°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.48 km/giờ

04:00

26.8°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.33 km/giờ

07:00

26.3°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.56 km/giờ

10:00

26.5°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.97 km/giờ

13:00

26.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.15 km/giờ

16:00

25.7°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.66 km/giờ

19:00

26.4°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.68 km/giờ

22:00

26.1°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.22 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:13
Mưa nhẹ

01:00

26.5°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.8 km/giờ

04:00

26.5°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.92 km/giờ

07:00

26.7°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.62 km/giờ

10:00

27.4°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.09 km/giờ

13:00

29.5°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
4.91 km/giờ

16:00

28.2°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.62 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.74 km/giờ

22:00

26.5°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.79 km/giờ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa nhẹ

01:00

26.3°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.67 km/giờ

04:00

26.7°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.7 km/giờ

07:00

26.8°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.71 km/giờ

10:00

28.5°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
4.55 km/giờ

13:00

28.4°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
4.49 km/giờ

16:00

28.1°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
3.42 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.85 km/giờ

22:00

26.5°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.47 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:13
Thấp/Cao

25.2°/32.1°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.11 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0