Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:36 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 25.7°
Sáng/Tối
26.3/ 26.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 27.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 28.6°
Sáng/Tối
27.3/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 29.6°
Sáng/Tối
28/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 28°
Sáng/Tối
28.4/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.2°
Sáng/Tối
27.1/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 27.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Thấp/Cao

25.9°/32.4°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

11.39