Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:35 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
25.1/ 22.4°
Sáng/Tối
22/ 25.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 23°
Sáng/Tối
22.9/ 26.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.1/ 25.5°
Sáng/Tối
22.7/ 26.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 23.5°
Sáng/Tối
23.9/ 26.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 23.2°
Sáng/Tối
22.9/ 26.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.1°
Sáng/Tối
22.5/ 28.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.9/ 24.9°
Sáng/Tối
22.1/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.4/ 24°
Sáng/Tối
23.4/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 27.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.5°
Sáng/Tối
24.3/ 26.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.3°
Sáng/Tối
23.3/ 26.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 27.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.6°
Sáng/Tối
23.1/ 26.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.8°
Sáng/Tối
23/ 26.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Thấp/Cao

21.9°/27.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.9 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0