Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:35 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.1°
Sáng/Tối
26.2/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 30°
Sáng/Tối
27.5/ 34.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 30°
Sáng/Tối
28.3/ 34.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.2°
Sáng/Tối
28.7/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 33.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.1°
Sáng/Tối
27/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.8°
Sáng/Tối
28.8/ 34.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 29.4°
Sáng/Tối
28.4/ 33.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Thấp/Cao

26.3°/33.2°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0