Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:26 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25°
Sáng/Tối
25.4/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 32.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.9°
Sáng/Tối
25.6/ 33.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.4°
Sáng/Tối
26.7/ 36.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 28.2°
Sáng/Tối
29/ 35.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 29.9°
Sáng/Tối
28.3/ 36.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 28.7°
Sáng/Tối
29.3/ 34.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 27.4°
Sáng/Tối
26.8/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27/ 33.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 29.2°
Sáng/Tối
26.4/ 37.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 30°
Sáng/Tối
28.6/ 33.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 29.1°
Sáng/Tối
28.3/ 35.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 29.2°
Sáng/Tối
29.6/ 36.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:05
Thấp/Cao

25.6°/34.3°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0.14