Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:53 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:26
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.7 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

4.27