Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:04 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
34.7/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.5/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28°
Sáng/Tối
28.3/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 30°
Sáng/Tối
28.9/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.7°
Sáng/Tối
28.2/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.8°
Sáng/Tối
28.4/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.5°
Sáng/Tối
28.8/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.7°
Sáng/Tối
27.8/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.3°
Sáng/Tối
27.9/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.5°
Sáng/Tối
27.5/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.6/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.2°
Sáng/Tối
27.9/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.2°
Sáng/Tối
27.3/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.6°
Sáng/Tối
28/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.4/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:15
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 38.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 44°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Thấp/Cao

25.6°/39.9°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.9 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

11.06