Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:01 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 24°
Sáng/Tối
24.2/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 25.5°
Sáng/Tối
26.2/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.5/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28°
Sáng/Tối
26.8/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

9.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.2/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Thấp/Cao

24.6°/34.9°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0