Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:51 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

10.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:30
Mưa nhẹ
Huyện Tây Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.76 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.44