Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:03 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
26.7/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Nhiều mây

19:00

26.9°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.2 km/giờ

22:00

26.5°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.95 km/giờ
Ngày/Đêm
32.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa nhẹ

01:00

25.2°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.81 km/giờ

04:00

25.9°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.98 km/giờ

07:00

26.3°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.51 km/giờ

10:00

31.8°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
4.38 km/giờ

13:00

34.7°C / 39.2°C
Mây cụm Mây cụm
50%
4.84 km/giờ

16:00

31.1°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
3.91 km/giờ

19:00

26.8°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.05 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.17 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa nhẹ

01:00

25.7°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.46 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.06 km/giờ

07:00

26.4°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.95 km/giờ

10:00

30.7°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
5.04 km/giờ

13:00

33.6°C / 38.1°C
Mây cụm Mây cụm
54%
5.58 km/giờ

16:00

33.1°C / 38.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
3.7 km/giờ

19:00

26.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.03 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
93%
2.06 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.63 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.5 km/giờ

07:00

26.9°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.65 km/giờ

10:00

29.1°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
4.67 km/giờ

13:00

33.5°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
5.85 km/giờ

16:00

32.2°C / 37.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
5.42 km/giờ

19:00

28.8°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.79 km/giờ

22:00

26.9°C / 27.7°C
Mây cụm Mây cụm
87%
2.15 km/giờ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 31.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa nhẹ

01:00

25.8°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.39 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.88 km/giờ

07:00

27.1°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.44 km/giờ

10:00

31.8°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
6.15 km/giờ

13:00

31.5°C / 37.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
4.48 km/giờ

16:00

31.6°C / 36.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
2.41 km/giờ

19:00

27.5°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.96 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.91 km/giờ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.22 km/giờ

04:00

26°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.32 km/giờ

07:00

26.9°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.03 km/giờ

10:00

28.8°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
4.9 km/giờ

13:00

30.4°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
6.28 km/giờ

16:00

27.1°C / 29.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.22 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa vừa 27.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Thấp/Cao

24.2°/34.5°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.44 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0.5