Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:05 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:15
Nhiều mây

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.16 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.96 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.72 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.99 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.47 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.96 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.53 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.59 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:15
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.91 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.03 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.88 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.69 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.11 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.98 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.07 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.41 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:15
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 19°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.96 km/giờ

04:00

17°C / 18°C
Mây cụm Mây cụm
95%
1.04 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.35 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
73%
3.79 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.1 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.54 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.98 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.24 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:16
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.17 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.17 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.14 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.81 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.13 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.84 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.77 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.66 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:16
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.11 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.3 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.68 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
6.07 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
6.45 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.9 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.92 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.45 km/giờ
Huyện Tây Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:15
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0