Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:47 | 15/07/2024
Thấp/Cao
26/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.4/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.1/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.7/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.1/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Thấp/Cao

24°/34.4°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.76 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0.75