Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:57 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Nhiều mây
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.91 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.32