Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:42 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
39.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 32.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.2/ 26.8°
Sáng/Tối
24.9/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 35.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.3/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 35.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 27.7°
Sáng/Tối
24.7/ 35.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 36.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 39.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 42.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:58
Thấp/Cao

24.2°/41.7°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/giờ

Điểm ngưng

19.7 °C

Chỉ số UV

12.29