Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:20 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.47 km/giờ

04:00

26.8°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.77 km/giờ

07:00

28°C / 31.4°C
Mây cụm Mây cụm
87%
0.61 km/giờ

10:00

32°C / 38.7°C
Mây cụm Mây cụm
67%
2.04 km/giờ

13:00

31°C / 38.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
3.86 km/giờ

16:00

30.6°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.02 km/giờ

19:00

27.2°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.24 km/giờ

22:00

27.7°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ

01:00

26.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.06 km/giờ

04:00

26.8°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.17 km/giờ

07:00

27.2°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.21 km/giờ

10:00

32°C / 37.1°C
Mây cụm Mây cụm
66%
2.51 km/giờ

13:00

32.9°C / 39.3°C
Mây cụm Mây cụm
62%
3.88 km/giờ

16:00

30.9°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3.47 km/giờ

19:00

28.6°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.46 km/giờ

22:00

27.2°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.94 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 27.7°
Sáng/Tối
25.7/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.5 km/giờ

04:00

25°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.49 km/giờ

07:00

28.2°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.34 km/giờ

10:00

32.5°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.77 km/giờ

13:00

33.4°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
3.69 km/giờ

16:00

31.7°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3.81 km/giờ

19:00

29°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.27 km/giờ

22:00

27.5°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.43 km/giờ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Mưa nhẹ

01:00

26.2°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.63 km/giờ

04:00

26.4°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.42 km/giờ

07:00

28.4°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.24 km/giờ

10:00

32.9°C / 38.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.03 km/giờ

13:00

33.8°C / 40.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
4.07 km/giờ

16:00

31.8°C / 38.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.35 km/giờ

19:00

28.3°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.22 km/giờ

22:00

27.1°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.66 km/giờ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.8°
Sáng/Tối
26.5/ 34.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Mưa nhẹ

01:00

27.6°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.14 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.07 km/giờ

07:00

28.2°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.61 km/giờ

10:00

33.2°C / 38.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
4.28 km/giờ

13:00

34.3°C / 40.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
3.6 km/giờ

16:00

34.4°C / 41°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
4.74 km/giờ

19:00

29.5°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.52 km/giờ

22:00

29.8°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.48 km/giờ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 27.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Thấp/Cao

26.6°/32.2°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0