Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:45 | 15/06/2024
Mây cụm 25.7°

Mây cụm

Cảm giác như 26.9°.

Thấp/Cao
25.3°/36.1°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.13 km/giờ
Điểm ngưng
23.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
330.45
NH3
3.01
NO
0
NO2
2.1
O3
37.55
PM10
9.93
PM25
9.19
SO2
0.79

Thời tiết Xã Nhơn Mỹ - Thị xã An Nhơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nhơn Mỹ - Thị xã An Nhơn trong 12h tới

Thời tiết Xã Nhơn Mỹ - Thị xã An Nhơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Nhơn Mỹ - Thị xã An Nhơn những ngày tới

Lượng mưa Xã Nhơn Mỹ - Thị xã An Nhơn những ngày tới