Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:11 | 15/06/2024
Mây cụm 26.5°

Mây cụm

Cảm giác như 27°.

Thấp/Cao
25.1°/36.8°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.59 km/giờ
Điểm ngưng
24.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
420.57
NH3
3.99
NO
0
NO2
3.86
O3
72.96
PM10
27.25
PM25
25.76
SO2
1.89

Thời tiết Xã Nhơn Phong - Thị xã An Nhơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nhơn Phong - Thị xã An Nhơn trong 12h tới

Thời tiết Xã Nhơn Phong - Thị xã An Nhơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Nhơn Phong - Thị xã An Nhơn những ngày tới

Lượng mưa Xã Nhơn Phong - Thị xã An Nhơn những ngày tới