Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:30 | 15/06/2024
Nhiều mây 27.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 27.5°.

Thấp/Cao
25.4°/36.5°
Độ ẩm
91%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.49 km/giờ
Điểm ngưng
24.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
420.57
NH3
3.99
NO
0
NO2
3.86
O3
72.96
PM10
27.25
PM25
25.76
SO2
1.89

Thời tiết Xã Nhơn Hạnh - Thị xã An Nhơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nhơn Hạnh - Thị xã An Nhơn trong 12h tới

Thời tiết Xã Nhơn Hạnh - Thị xã An Nhơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Nhơn Hạnh - Thị xã An Nhơn những ngày tới

Lượng mưa Xã Nhơn Hạnh - Thị xã An Nhơn những ngày tới