Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:27 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
36.2/ 29.1°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.9/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 33.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 29.5°
Sáng/Tối
27.4/ 33.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 25.5°
Sáng/Tối
28.5/ 33.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 27.2°
Sáng/Tối
25.8/ 34.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 34.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 31.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.4/ 33.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.4°
Sáng/Tối
25.7/ 34.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29°
Sáng/Tối
27.6/ 36.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 28.6°
Sáng/Tối
27.7/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27.4°
Sáng/Tối
26.8/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Thấp/Cao

26.9°/39.5°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0