Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:55 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:56
Nhiều mây
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0