Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:23 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:24
Mưa vừa
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0