Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:11 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

10.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa nhẹ
Thị xã An Nhơn
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.15 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0