Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:46 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
36.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.8/ 27.9°
Sáng/Tối
26.9/ 33.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 27.8°
Sáng/Tối
26.4/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 27°
Sáng/Tối
26.8/ 34.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26.4/ 34.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 35.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 27.2°
Sáng/Tối
28.3/ 35.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 33.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Thấp/Cao

25.8°/36°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.22 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0