Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:33 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ

13:00

31.7°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.19 km/giờ

16:00

31°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.5 km/giờ

19:00

27.2°C / 29.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.03 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.79 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.7/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ

01:00

24.4°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.12 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.6 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.75 km/giờ

10:00

30.8°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
65%
2.44 km/giờ

13:00

32.5°C / 36.7°C
Mây cụm Mây cụm
56%
2.05 km/giờ

16:00

28.7°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.88 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.36 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.03 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 27.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Nhiều mây

01:00

24.7°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.87 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
96%
1.83 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.56 km/giờ

10:00

29.2°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.18 km/giờ

13:00

31.6°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
3.67 km/giờ

16:00

29.8°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.28 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.12 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.84 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.1/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Nhiều mây

01:00

24.9°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.24 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.6°C
Mây cụm Mây cụm
94%
2.18 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.29 km/giờ

10:00

29.2°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
4.14 km/giờ

13:00

31.3°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
3.82 km/giờ

16:00

29.7°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
3.19 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.19 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.48 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Nhiều mây

01:00

24.1°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.91 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.24 km/giờ

07:00

25°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.33 km/giờ

10:00

30.5°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
4.46 km/giờ

13:00

32.3°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
3.92 km/giờ

16:00

29.2°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.81 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
84%
2.56 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
2.34 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 25.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
2.51 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.49 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
87%
2.13 km/giờ

10:00

30.3°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
3.06 km/giờ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Thấp/Cao

24.2°/32.5°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.05