Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:44 | 13/06/2024
Thấp/Cao
27.5/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.7/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.9/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.6/ 33.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.9/ 35°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.2/ 33.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Thấp/Cao

26.6°/34.3°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.37 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0