Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:02 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
25.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24.2/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.2°
Sáng/Tối
24.6/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.3/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.2°
Sáng/Tối
25.8/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 24.4°
Sáng/Tối
25.9/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 23.9°
Sáng/Tối
23.8/ 23.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.3/ 25°
Sáng/Tối
23.6/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa nhẹ 24.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

24.3°/29.3°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.98 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0.01