Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:01 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 26.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 24°
Sáng/Tối
24.4/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 24°
Sáng/Tối
23.4/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.2°
Sáng/Tối
23.8/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 23.5°
Sáng/Tối
23.5/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 23.2°
Sáng/Tối
22.9/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 22.6°
Sáng/Tối
22.4/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Thấp/Cao

23.9°/31.1°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

3.37