Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:04 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 23.9°
Sáng/Tối
24.6/ 26.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 26.4°
Sáng/Tối
24.6/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 26.2°
Sáng/Tối
25/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.8°
Sáng/Tối
26.9/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Thấp/Cao

24.5°/32°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.4 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

4.81