Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:39 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
30/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mây cụm

07:00

24.5°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
87%
1.95 km/giờ

10:00

26.2°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
77%
3.9 km/giờ

13:00

29.8°C / 32.1°C
Mây cụm Mây cụm
63%
4.23 km/giờ

16:00

29.1°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
3.59 km/giờ

19:00

24.9°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.49 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.69 km/giờ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.3°
Sáng/Tối
24.2/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mây rải rác

01:00

24.4°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.27 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.36 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
83%
3.21 km/giờ

10:00

30.8°C / 34°C
Mây rải rác Mây rải rác
56%
4.47 km/giờ

13:00

32.8°C / 34.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
47%
4.16 km/giờ

16:00

30.4°C / 33°C
Mây rải rác Mây rải rác
58%
3.91 km/giờ

19:00

26.6°C / 26.9°C
Mây thưa Mây thưa
80%
3.33 km/giờ

22:00

26.4°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
78%
3.7 km/giờ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây

01:00

26.3°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
4.52 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.48 km/giờ

07:00

25.5°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.52 km/giờ

10:00

30.6°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
3.04 km/giờ

13:00

32.5°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
4.13 km/giờ

16:00

29.6°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
4.04 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.1 km/giờ

22:00

26.4°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
4.36 km/giờ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Nhiều mây

01:00

26.9°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
4.13 km/giờ

04:00

26°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.07 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.08 km/giờ

10:00

31.1°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.56 km/giờ

13:00

33°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
4.25 km/giờ

16:00

29°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
4.58 km/giờ

19:00

26.8°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.42 km/giờ

22:00

26.2°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.82 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Thấp/Cao

24.5°/32.2°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.33