Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:31 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.7°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 28.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Thấp/Cao

24.7°/28.7°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

7.76 km

Gió

4.27 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

2.01