Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:12 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.6/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 24.7°
Sáng/Tối
25.6/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.5°
Sáng/Tối
23.7/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Thấp/Cao

24.7°/31°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

2.89