Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:39 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.1/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28°
Sáng/Tối
28/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.8°
Sáng/Tối
28.6/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27°
Sáng/Tối
27.2/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.4°
Sáng/Tối
27.2/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.8°
Sáng/Tối
27.7/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.2°
Sáng/Tối
27.5/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26.9°
Sáng/Tối
26.1/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Thấp/Cao

24.5°/29.1°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.13 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0.5