Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:09 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.7/ 27.9°
Sáng/Tối
26.7/ 32.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.9°
Sáng/Tối
26.6/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 25.2°
Sáng/Tối
23/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.2°
Sáng/Tối
24.9/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 29°
Sáng/Tối
25.6/ 36.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 27.1°
Sáng/Tối
26.8/ 36.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Thấp/Cao

26.2°/38.1°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.85 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0