Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:26 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0