Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:19 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:13
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1025 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mây thưa
Huyện Thuận Thành
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây rải rác 16°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:13
Thấp/Cao

16°/26°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.67 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0