Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:16 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Nhiều mây
Huyện Thuận Thành
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0