Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:32 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:31
Mưa nhẹ
Huyện Thuận Thành
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết