Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:26 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa nhẹ
Huyện Thuận Thành
Đã cập nhật 14 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

5.32