Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:24 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 28.5°
Sáng/Tối
25.5/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28.6°
Sáng/Tối
26.9/ 33.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 29.9°
Sáng/Tối
28.1/ 37.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 26.3°
Sáng/Tối
27.2/ 28.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 27.2°
Sáng/Tối
25.3/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 28.3°
Sáng/Tối
26.7/ 33.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 34.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27/ 34.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.5°
Sáng/Tối
27.2/ 36.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.9°
Sáng/Tối
28.6/ 31.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 23.3°
Sáng/Tối
22.7/ 23.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 24.8°
Sáng/Tối
23.2/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24.2°
Sáng/Tối
23.1/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Thấp/Cao

25.9°/34.6°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0