Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:23 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Ít mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0