Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:01 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.3/ 27.6°
Sáng/Tối
28.1/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.5/ 24.3°
Sáng/Tối
26.8/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.1/ 29.9°
Sáng/Tối
27.8/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.2/ 29.8°
Sáng/Tối
29.1/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
38/ 30°
Sáng/Tối
29.8/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.1/ 31°
Sáng/Tối
29/ 33.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.8/ 28.6°
Sáng/Tối
29.8/ 32.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.1/ 29.9°
Sáng/Tối
29.5/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.1/ 29.2°
Sáng/Tối
29.6/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.6°
Sáng/Tối
29.3/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 28.2°
Sáng/Tối
29.4/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.5/ 29.5°
Sáng/Tối
28.7/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.5/ 27.8°
Sáng/Tối
28.2/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.9°
Sáng/Tối
28.8/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.5°
Sáng/Tối
27.7/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.2°
Sáng/Tối
28.9/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 27.1°
Sáng/Tối
28.3/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.3°
Sáng/Tối
27.2/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27.1°
Sáng/Tối
28.1/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.4°
Sáng/Tối
28.9/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Thấp/Cao

25.7°/37°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.65 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

1.11