Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:31 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
31.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
23.1/ 30.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25°
Sáng/Tối
25.1/ 32.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.3/ 33.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Thấp/Cao

23.3°/34.8°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.91 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0