Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:19 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.12 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.04