Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:26 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 28.2°
Sáng/Tối
28.2/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.6°
Sáng/Tối
27.1/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.2/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.4/ 27.6°
Sáng/Tối
25.7/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 31°
Sáng/Tối
28.9/ 36.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 30.7°
Sáng/Tối
29.3/ 36.8°
Áp suất

999 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 31°
Sáng/Tối
29.3/ 36.7°
Áp suất

999 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Thấp/Cao

26.9°/35.4°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0