Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:11 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
11/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Thấp/Cao

11°/25°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.36 km/giờ

Điểm ngưng

1 °C

Chỉ số UV

0