Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:30 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.42 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3.36