Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:50 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 27.1°
Sáng/Tối
25.6/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 23.1°
Sáng/Tối
26.8/ 25.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 25.9°
Sáng/Tối
23.9/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.4/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 28°
Sáng/Tối
25.9/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 28.5°
Sáng/Tối
27.7/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.1°
Sáng/Tối
27.9/ 32.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 28.7°
Sáng/Tối
25.9/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Thấp/Cao

25.6°/33.4°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0.73