Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 14:36 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mây cụm
Huyện Quế Võ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.07 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

2.25