Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:03 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:17
Mưa nhẹ
Huyện Quế Võ
Đã cập nhật 29 phút trước
Ít mây 24°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Thấp/Cao

16°/26°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.32 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

1.08