Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:58 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 16°
Sáng/Tối
25/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 14°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Huyện Quế Võ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:12
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.85 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0