Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:14 | 16/07/2024
Thấp/Cao
26.1/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.5/ 31.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.2/ 33.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.5/ 32.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.7/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Thấp/Cao

26.3°/33.2°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

0