Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:54 | 11/12/2023
Thấp/Cao
24.6/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.3/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.2/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.7/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.4/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 23.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Thấp/Cao

21.8°/27.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

0.02