Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:58 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 27.9°
Sáng/Tối
25.4/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.9°
Sáng/Tối
24.9/ 33.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.5°
Sáng/Tối
26.6/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.9°
Sáng/Tối
24.6/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.8°
Sáng/Tối
26/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.4°
Sáng/Tối
26.4/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Thấp/Cao

24.5°/35.9°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.77 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0