Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:51 | 11/12/2023
Thấp/Cao
24.5/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.5/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.2/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.5/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.9/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.9/ 23.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Thấp/Cao

21.3°/27.1°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0.02