Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:20 | 16/06/2024
Thấp/Cao
28.1/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.2/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.9/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.5/ 32.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
36.4/ 36.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34/ 34.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.3/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.5/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 34.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Thấp/Cao

27.4°/37.6°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.15 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

5.98