Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:24 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Thấp/Cao

23°/35°

Độ ẩm

45%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.77 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.21