Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:50 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
34/ 27.1°
Sáng/Tối
25.9/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28°
Sáng/Tối
25.6/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 28.7°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 29.9°
Sáng/Tối
27.8/ 35.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 27.2°
Sáng/Tối
25.8/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 28.3°
Sáng/Tối
26.4/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.6/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 28.2°
Sáng/Tối
28/ 35.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.9°
Sáng/Tối
28/ 28.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.3/ 23.8°
Sáng/Tối
23.6/ 23.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24.5°
Sáng/Tối
23.4/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa nhẹ 27.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Thấp/Cao

25.5°/34.4°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.05 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0