Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:51 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

9.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mây rải rác
Đã cập nhật 8 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:50
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0