Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 20:57 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
20/ 15°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1017 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
16/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Nhiều mây
Huyện Lạng Giang
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:37
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0