Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:39 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
24/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

9.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:18
Mưa nhẹ
Huyện Lạng Giang
Đã cập nhật 49 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:27
Thấp/Cao

17°/31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0