Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:32 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

998 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
29/ 38°
Áp suất

997 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

999 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Huyện Lạng Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 33°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.27 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

7.78