Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:19 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
10/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Bầu trời quang đãng 11°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Thấp/Cao

10°/25°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

-0 °C

Chỉ số UV

0