Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:20 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28.7/ 30.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 29.8°
Sáng/Tối
27.5/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.1°
Sáng/Tối
27.3/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.9/ 28°
Sáng/Tối
26.8/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 28.2°
Sáng/Tối
26.1/ 32.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.3°
Sáng/Tối
26.2/ 33.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.7°
Sáng/Tối
27.5/ 33.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Thấp/Cao

27.7°/34.8°

Độ ẩm

80%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 km/giờ

Điểm ngưng

29.8 °C

Chỉ số UV

0