Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:49 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
15.9/ 16.5°
Sáng/Tối
13.9/ 16.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.2/ 18.1°
Sáng/Tối
16.3/ 18.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 19.8°
Sáng/Tối
17.4/ 20.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 18.6°
Sáng/Tối
19.9/ 19.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.9/ 20.9°
Sáng/Tối
18.9/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 20.5°
Sáng/Tối
20/ 21.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.7/ 13°
Sáng/Tối
14.1/ 13.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.1/ 13.3°
Sáng/Tối
11.2/ 13.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.8/ 17.1°
Sáng/Tối
13.7/ 17.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.6/ 22.3°
Sáng/Tối
17.8/ 23.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Nhiều mây
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 13.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:56
Thấp/Cao

13.7°/19.8°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/giờ

Điểm ngưng

11.6 °C

Chỉ số UV

0.03