Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:56 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mưa vừa
Huyện Lạng Giang
Đã cập nhật 40 phút trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.23 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

1.22