Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:16 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 27.1°
Sáng/Tối
25.3/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 26.2°
Sáng/Tối
24.1/ 34.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.9°
Sáng/Tối
24.7/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.1°
Sáng/Tối
25.1/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.2°
Sáng/Tối
26.5/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Thấp/Cao

24.6°/35.7°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0