Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:36 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.5°
Sáng/Tối
28.9/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 29.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 29.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 29.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 29.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.1/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.6°
Sáng/Tối
28.4/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.6°
Sáng/Tối
28.9/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 26.6°
Sáng/Tối
27.9/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26°
Sáng/Tối
27.6/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 30.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 29.6°
Áp suất

996 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 29.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.7°
Sáng/Tối
27.2/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.4°
Sáng/Tối
25.8/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 31.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.5/ 26.6°
Sáng/Tối
27.8/ 31.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26.6°
Sáng/Tối
27.4/ 29.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.1°
Sáng/Tối
27.2/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Thấp/Cao

27°/28.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0