Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:04 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.6°
Sáng/Tối
26.5/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.4/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 26.9°
Sáng/Tối
23.6/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 35.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 37.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.7°
Sáng/Tối
27/ 36.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 24.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Thấp/Cao

23.5°/34.9°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.64 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0.01