Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:36 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27.6/ 30.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.2°
Sáng/Tối
28.8/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26°
Sáng/Tối
27.8/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.2°
Sáng/Tối
28.4/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.6°
Sáng/Tối
27.6/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.1°
Sáng/Tối
25.2/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 25.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.8°
Sáng/Tối
26.1/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25°
Sáng/Tối
27.6/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.3°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.5°
Sáng/Tối
28.9/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.5/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.5°
Sáng/Tối
28.4/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.7/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.5°
Sáng/Tối
28.5/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 27.6°
Sáng/Tối
28.9/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.7°
Sáng/Tối
28.8/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.2°
Sáng/Tối
28.1/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.1°
Sáng/Tối
28.8/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 35.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Thấp/Cao

24.1°/36.6°

Độ ẩm

57%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

7.76