Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:12 | 24/05/2024
Thấp/Cao
26.3/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.7°
Tầm nhìn
7.99 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.6/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.9/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.4/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.7/ 31.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.4/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Thấp/Cao

25.9°/32.7°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.99 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0.07