Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:24 | 04/12/2023
Thấp/Cao
19.1/ 19.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.4/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.8/ 19.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.6/ 20.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.5/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.4/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.4/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.4/ 22.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Thấp/Cao

20°/24.9°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

16.9 °C

Chỉ số UV

0.38