Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:16 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 28.1°
Sáng/Tối
25.1/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.8°
Sáng/Tối
25.1/ 31.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.7°
Sáng/Tối
25.5/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 29.3°
Sáng/Tối
27/ 37.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 30.6°
Sáng/Tối
27.8/ 37.3°
Áp suất

999 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.8/ 32.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.5°
Sáng/Tối
26.3/ 34.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 33.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Thấp/Cao

25.4°/34.6°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.64 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0