Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:34 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Thấp/Cao

12°/24°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

-2 °C

Chỉ số UV

0