Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:26 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 31.2°
Sáng/Tối
26.8/ 34.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 30.3°
Sáng/Tối
28.7/ 36.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 31.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.4°
Sáng/Tối
26.3/ 35.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.6°
Sáng/Tối
27.7/ 36.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.5°
Sáng/Tối
28.9/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 27.3°
Sáng/Tối
26.5/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 28.1°
Sáng/Tối
26.7/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.9°
Sáng/Tối
27/ 36.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 30.8°
Sáng/Tối
27.2/ 37.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 30.8°
Sáng/Tối
28.7/ 38.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.7°
Sáng/Tối
29.1/ 30.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 26.8°
Sáng/Tối
27.1/ 29.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 28.3°
Sáng/Tối
25.2/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Thấp/Cao

29°/38.9°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.38 km/giờ

Điểm ngưng

28.3 °C

Chỉ số UV

0