Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:09 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

13.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

12.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Nhiều mây
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.45 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0