Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:01 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

999 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Huyện Yên Lạc
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0