Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:47 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Mưa nhẹ
Huyện Yên Lạc
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0