Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:28 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Mây thưa
Huyện Yên Lạc
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Thấp/Cao

20°/21°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0