Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:56 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa nhẹ
Huyện Tam Dương
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

5.14