Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:59 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
34/ 32.4°
Sáng/Tối
26.8/ 33.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 30.5°
Sáng/Tối
28.2/ 36.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.6°
Sáng/Tối
28/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 30°
Sáng/Tối
26/ 35.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29°
Sáng/Tối
28.6/ 36.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.7°
Sáng/Tối
28.1/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 27.2°
Sáng/Tối
25.6/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 35.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 29.7°
Sáng/Tối
27.4/ 36.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 30.6°
Sáng/Tối
28.5/ 38.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.5°
Sáng/Tối
29.3/ 29.7°
Áp suất

999 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 27.2°
Sáng/Tối
29/ 29.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.6/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 32.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Thấp/Cao

28.6°/36.6°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.23 km/giờ

Điểm ngưng

29.2 °C

Chỉ số UV

0