Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:07 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa vừa
Huyện Tam Dương
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:52
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0