Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:59 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Huyện Tam Dương
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.87 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

5.19