Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:46 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.34 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

2.5